Bestuur

skot logo

Bestuur
Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand (SKOT). De Rietslenke maakt samen met 14 basisscholen deel uit van dit bestuur.
 
Onze stichting heeft een bestuursstructuur en management-structuur. Deze is beschreven in de startnota “Twenterand, een organisatie in ontwikkeling”. De nota ligt ter inzage op school en staat op de internetsite van het bestuur. (http://www.skot.nl/ )              
Het schoolbestuur heeft de dagelijkse leiding in handen gelegd van de algemeen directeur, de heer R. Benneker. Het bestuur blijft zeer betrokken bij alles wat er op de individuele scholen gebeurt.
 
Als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met het bestuur, dan kunt u zich wenden tot de algemeen directeur.
Vanzelfsprekend wendt u zich met vragen en opmerkingen eerst tot de directie van de school.
De directie van onze school wordt gevormd door mevr. Hetty Nijenhuis (directeur) en mevr. Jolanda Evers (Adjunct-directeur)