Forum

Het schoolforum  
Het schoolforum is een klankbord voor de directie en het team. Het is een podium voor informatie- en gedachten uitwisseling. Het forum bespreekt alleen algemene zaken en heeft geen instemmings- en / of beslissingsbevoegdheid.
Het schoolforum bestaat uit een groep belangstellende ouders. Die ouders brengen idee├źn in. Zij praten samen met de directie van de school over allerlei zaken die met de school te maken hebben. Wat leeft er bij ouders? Wat kan verbeteren in de school en in de klas? Waar is tevredenheid over?
Vindt u het leuk om ook zitting te nemen in het forum neem dan contact op met Hetty Nijenhuis of Patricia Willegers.