School

 

SKOT (Stichting Katholiek Onderwijs Twenterand is een overkoepelende instelling voor katholiek basisonderwijs, waarbinnen dertien scholen samenwerken. De SKOT staat onder leiding van een College van Bestuur (CvB), Het CvB rapporteert aan de Raad van Toezicht (RvT).